Chân cột đá – Chân kê cột gỗ bằng đá cho Nhà thờ gỗ 3 gian của ĐÁ MỸ NGHỆ TRUNG KIÊN thi công, lắp đặt cho Khách hàng tại tỉnh Thái Bình. Đây là ngôi nhà gỗ 3 gian cổ truyền ĐẸP, gồm các hạng mục đá mỹ nghệ như: Lan can đá, Bờ Bò đá, Đá lát nền, Đá bậc thềm (bậc thềm đá), Chân cột đá kê cột gỗ cho Nhà thờ.

Mau Chan cot da Ke cot go Nha tho ho

Mau Chan cot da Ke cot go Nha tho ho

Chan cot da ke cot go Nha tho ho

Chan cot da ke cot go Nha tho ho

Chan cot da dep cho Nha tho go

Chan cot da dep cho Nha tho go

Bac them da Cho Nha tho go 3 gian DEP

Bac them da Cho Nha tho go 3 gian DEP

Cong da Nha tho ho 3 gian

Cong da Nha tho ho 3 gian

Mau Cong da DEP cho Nha tho ho 3 gian

Mau Cong da DEP cho Nha tho ho 3 gian

Da Op Lat - Bo Bo da cho Nha tho ho

Da Op Lat – Bo Bo da cho Nha tho ho

Bài viết liên quan