Khu Lăng mộ đá ĐẸP chôn cất 1 lần của Đá mỹ nghệ Trung Kiên tư vấn, thiết kế, và thi công, lắp đặt cho Gia tộc ông LÊ VĂN TƯỜNG. Đây là một khu lăng mộ tư gia có diện tích rộng, hiện đại, giống như một dinh thự của mộ phần, một đẳng cấp khác hẳn so với các khu lăng mộ khác hiện nay.

Khu Lang Mo da Tang 1 lan - Mo chon cat 1 lan DEP

Khu Lang Mo da Tang 1 lan – Mo chon cat 1 lan DEP

Mau Mo da Tang 1 lan DEP

Mau Mo da Tang 1 lan DEP

Mo da an tang 1 lan cua Da my nghe Trung Kien

Mo da an tang 1 lan cua Da my nghe Trung Kien

Ben trong Lang mo la Bia Mo da nguyen khoi

Ben trong Lang mo la Bia Mo da nguyen khoi

Mau Mo da Chon cat 1 lan DEP cua Da my nghe Trung Kien

Mau Mo da Chon cat 1 lan DEP cua Da my nghe Trung Kien

Cuon thu da DEP cua Lang mo da Tang 1 lan

Cuon thu da DEP cua Lang mo da Tang 1 lan

Mat trong Cuon thu da DEP cua Lang mo chon 1 lan

Mat trong Cuon thu da DEP cua Lang mo chon 1 lan

Cong vao Khu Lang mo da DEP

Cong vao Khu Lang mo da DEP

Cau doi Lang mo da Hay - Khu Lang mo da DEP Trung Kien

Cau doi Lang mo da Hay – Khu Lang mo da DEP Trung Kien

Bac them da nguyen khoi cua Khu Lang mo

Bac them da nguyen khoi cua Khu Lang mo

Bac them da cua Lang mo

Bac them da cua Lang mo

Lang mo da Tuoi - Tang 1 lan duoc lat nen rat sach se

Lang mo da Tuoi – Tang 1 lan duoc lat nen rat sach se

Khuon vien ben trong Lang mo da tuoi

Khuon vien ben trong Lang mo da tuoi

Bài viết liên quan