Lắp đặt Cột đá Vuông, Rồng đá nằm, Chiếu Rồng đá, Bậc thềm đá cho Nhà thờ gỗ 5 gian – Công trình do ĐÁ MỸ NGHỆ TRUNG KIÊN tư vấn và thi công lắp đặt. Đây là một công trình Nhà thờ họ kết hợp giữa cột gỗ và cột đá rất đặc sắc, ấn tượng và đẳng cấp của gia chủ.

Cot da hien cua Nha tho ho DEP

Cot da hien cua Nha tho ho DEP

Lap dat Cot da DEP - Cot dong tru da - Rong da nam cho Nha tho go 5 gian

Lap dat Cot da DEP – Cot dong tru da – Rong da nam cho Nha tho go 5 gian

Lap dat Cot da Vuong DEP cho Nha tho go 5 gian

Lap dat Cot da Vuong DEP cho Nha tho go 5 gian

Mau Rong da Nam - Chieu da Rong cho Nha tho go 5 gian

Mau Rong da Nam – Chieu da Rong cho Nha tho go 5 gian

Lap Dat Cot da hien - Cot da vuong cho Nha tho ho

Lap Dat Cot da hien – Cot da vuong cho Nha tho ho

Dung Cot da Vuong DEP thay cho Cot go cua Nha tho ho 5 gian

Dung Cot da Vuong DEP thay cho Cot go cua Nha tho ho 5 gian

Thiet Ke DEP cua Nha tho go 5 gian voi hang muc Da my nghe

Thiet Ke DEP cua Nha tho go 5 gian voi hang muc Da my nghe

Bài viết liên quan