Tư vấn, xây dựng Khu Lăng Mộ đá chưa đến 150 triệu đồng tại Ninh Bình – với các hạng mục như: Lăng thờ cánh 2 mái rộng 3,17m có giá thành khoảng: 52 triệu đồng; 02 ngôi mộ đá tam sơn kích thước: 81x137cm, giá khoảng 32 triệu đồng; hệ thống lan can bằng đá chữ Thọ đỉnh: có giá khoảng 30 triệu đồng; 02 cột đá có giá thành khoảng 20 triệu đồng; cuốn thư đá nhỏ giá 15 triệu đồng. Tổng chi phí xây dựng cho Lăng mộ là: 149 triệu đồng. Khu lăng với diện tích vừa đủ, mộ kích thước chuẩn, lan can đá ý nghĩa với hai cột trụ đá làm cổng vào khu lăng mộ. Đây được đánh giá là khu lăng đẹp, có giá thành hợp lý, chất lượng cao.

Tu van xay dung Lang mo da dep tai Ninh Binh

Tu van xay dung Lang mo da dep tai Ninh Binh

Mau Lang Mo Da DEP Da xanh den nguyen khoi tai Ninh Binh

Mau Lang Mo Da DEP Da xanh den nguyen khoi tai Ninh Binh

Lan can da dep da xanh den tu nhien tai Ninh Binh

Lan can da dep da xanh den tu nhien tai Ninh Binh

Khu Lang Mo Da DEP

Khu Lang Mo Da DEP

Bài viết liên quan